Kuasa perwakilan Demokrasi berperwakilan

Wakil dipilih oleh orang awam, seperti dalam pemilihan nasional untuk badan legislatif nasional.[6] Wakil yang dipilih boleh memegang kuasa untuk memilih wakil lain, presiden, atau pegawai lain dari pemerintah atau badan legislatif lain, sebagai Perdana Menteri dalam kes yang kedua. (perwakilan tak langsung).

Kuasa wakil biasanya dikurangkan oleh perlembagaan (seperti dalam demokrasi perlembagaan atau monarki perlembagaan) atau langkah-langkah lain untuk mengimbangi kuasa wakil: