Dimensi Sosial-ekonomi Pemuliharaan dan Penggunaan Buah-buahan Tradisional di Kebun Halaman Rumah dan di Dusun Semenanjung Malaysia (Laporan MARDI No. 208)

Buku Dimensi Sosial-ekonomi Pemuliharaan dan Penggunaan Buah-buahan Tradisional di Kebun Halaman Rumah dan di Dusun Semenanjung Malaysia (Laporan MARDI No. 208) ditulis oleh Raziah Mat Lin, Abd. Rahman Milan , Alam Abdul Rahman , Arrifin Tawang , Khadijah Awang , dan Salma Idris dan diterbitkan pada tahun 2009 pada harga RM8. Ia diterbitkan oleh Penerbitan MARDI dengan nombor ISBN 978-967-936-534-4, cetakan setebal 93. Buku ini dicetak dalam bahasa Melayu.