Dinamik

Dinamik adalah cabang mekanik yang mengkaji tindakan daya dan tork ke atas sesuatu jasad, dan kesannya ke atas gerakan jasad itu. Cabang mekanik ini banyak digunakan di dalam aplikasi kejuruteraan seperti gegaran struktur bangunan disebabkan oleh gempa bumi, dan penentuan trajektori peluru berpandu.