Dinasti Pertama Babylon

Kronologi dinasti pertama Babylonia masih dibahaskan kerana wujudnya dua senarai Raja Babylon iaitu A dan B. Dalam kronologi ini, Senarai A dipakai kerana lebih diterima secara meluas. Senarai B pula lebih lama zaman-zaman pemerintahan pada amnya.