DirectX

Microsoft Direct eXtension (juga sentiasa dipanggil DirectX) merupakan koleksi antara muka pengaturcaraan applikasi untuk mengawal tugas berkaitan dengan multimedia, terutamanya pengaturcaraan permainan dan video, di atas platfom Microsoft. Asalnya, nama-nama PPA ini semua bermula dengan Direct, seperti Direct3D, DirectDraw, DirectMusic, DirectPlay, DirectSound, dan lain-lain. DirectX, kemudian, adalah istilah generik untuk semua PPA Direct, dan istilah itu menjadi nama koleksi itu. Dalam tahun-tahun yang menghalang, sesuatu daripada PPA ini telah dikecamkan dan digantikan, supaya konvensi penamaan ini tidak sama sekali. Oleh sebab itu, X telah menggantikan Direct sebagai bahagian sama dalam nama-nama baru teknologi-teknologi DirectX, termasuklah XAct, XInput, dan lain-lain.Direct3D (APA grafik 3D graphics di dalam DirectX) yang banyak digunakan dalam pemajuan permainan-permainan komputer untuk Microsoft Windows, Microsoft Xbox dan Xbox 360. Direct3D juga digunakan oleh applikasi peribadi untuk tugas visualisasi dan grafik. Sementara Direct3D adalah APA yang paling dikenali dalam DirectX, nama DirectX yang sering digunakan dalam tempat Direct3D.Antara muka itu yang mempunyai DirectX termasuk komponen untuk kegunaan oleh applikasi yang dijalankan (komponen masa perjalanan) dengan komponen untuk kegunaan oleh pemaju peribadi pada masa reka bentuk (kit pemajuan peribadi). Masa-masa perjalanan yang asalnya diedarkan semula oleh pemaju permainan komputer serta dengan permainan mereka, tetapi sekarang included as built-in parts of Microsoft Windows. KPP yang didapati sebagai muat turun bebas. Walaupun masa-masa perjalanan adalah peribadi proprietari, punca tertutup, kod punca yang disediakan untuk kebanyakan sampel KPP.Versi Direct3D yang terbaru, Direct3D 10 dan Direct3D 9Ex, adalah eksklusif kepada Windows Vista. Ini kerana banyak perubahan secara meluas dalam reka bentuk grafik Windows, dan tertentu perkenalan Windows Display Driver Model. Reka bentuk semula ini infrastruktur grafik untuk Windows Vista menyokongkan pemayaan perkakasan grafik kepada applikasi dan servis berganda seperti Desktop Window Manager, berbeza dengan kemudahan eksklusif afforded kepada kebolehan applikasi DirectX di atas Windows XP. Kedua-dua Direct3D 9Ex dan Direct3D 10 berharap pada infrastruktur WDDM dan pengemudi-pengemudi WDDM.