Dunia Didi

Buku Dunia Didi #1: Kemunculan Kapten Hijau dikarang oleh dan diterbitkan pada 14-Februari-2010 dengan harga Malaysia Barat RM6.90/Malaysia Timur RM7.90(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 /ISBN13 .