Dunia Ini Penuh Wang

Buku Dunia Ini Penuh Wang dikarang oleh dan diterbitkan pada 19-Nov-2007 dengan harga Malaysia Barat RM17.00/Malaysia Timur RM20.00(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 /ISBN13 978-983-3586-40-0.