Dunia Media Moden

Buku Dunia Media Moden dikarang oleh dan diterbitkan pada 1-Februari-2000 dengan harga Malaysia Barat RM15.00/Malaysia Timur RM18.00(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 ISBN 983-2311-39-X /ISBN13 .