Dunia Sains Aiman 1 - Kereta Solar

Buku Dunia Sains Aiman 1 - Kereta Solar dikarang oleh dan diterbitkan pada 1-Nov-2006 dengan harga Malaysia Barat RM13.50/Malaysia Timur RM16.50(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 983-3653-44-8 /ISBN13 978-983-3653-44-7.