Dunia Sains Aiman 2 - Dari Rusia ke Malaysia

Buku Dunia Sains Aiman 2 - Dari Rusia ke Malaysia dikarang oleh dan diterbitkan pada 19-April-2007 dengan harga Malaysia Barat RM13.00/Malaysia Timur RM16.00(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 983-3653-69-3 /ISBN13 978-983-3653-69-0.