Dunia Sains Aiman 3- Dunia Semut

Buku Dunia Sains Aiman 3- Dunia Semut dikarang oleh dan diterbitkan pada 16-Nov-2007 dengan harga Malaysia Barat RM 13.50/Malaysia Timur RM 16.50(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 983-3654-00-2 /ISBN13 978-983-3654-00-0.