Dunia Sains Aiman 5 - Alam Ria Cuti Sekolah

Buku Dunia Sains Aiman 5 - Alam Ria Cuti Sekolah dikarang oleh dan diterbitkan pada 1-Januari-2009 dengan harga Malaysia Barat RM13.50/Malaysia Timur RM15.50(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 983-3654-67-3 /ISBN13 978-983-3654-67-3.