Durdimba

Durdimba merupakan sebuah kampung yang terletak di Nepal.