F

F ialah huruf Rumi yang ke-6. Namanya dalam bahasa Inggeris dan Malaysia ialah ef /ɛf/.Dalam bahasa Malaysia, serta juga dalam IPA dan kebanyakan bahasa yang ditulis dalam huruf rumi, huruf ini sering digunakan untuk menandai bunyi frikatif bibir-gigi tidak bersuara /f/.