Kumpulan militan Fatah Fatah

  • Quwwat Al-Sa'eqa (Angkatan rasmi)
  • September Hitam
  • Kumpulan Operasi Istimewa Hawari
  • Tanzim
  • Briged Syahid Al-Aqsa
  • Briged Abu Reish
  • Helang Fatah
  • Force 17