Peristilahan Fatwa

"Fatwa" berasal daripada bahasa Arab فَتْوَى‎ (fatwā, “pendapat; tafsiran”)[3] daripada kata kerja أَفْتَى‎ (ʾaftā, “memfatwa”). Bentuk majmuknya ialah "fatawa" (فتاوى, fatāwā). Seseorang yang membuat fatwa dipanggil seorang "mufti" (مُفْتِي). Seseorang yang mengajukan pertanyaan fatwa digelar sebagai "mustafti" (مُستَفْتِي). Mengeluarkan fatwa dipanggil iftak (اِفْتَاء, iftāʾ),[4][5] namun biasanya dalam bahasa Melayu disebut "memfatwakan" atau "mengeluarkan fatwa". Istilah futya (فُتْيَا, futyā) digunakan untuk perihal meminta dan menjawab fatwa.