Sejarah Fatwa

Fatwa berakar umbi daripada Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad, kadangkala para pengikut baginda ada bertanya tentang cara mengerjakan sesuatu, cara beribadat dan sebagainya. Daripada peristiwa begini datanglah wahyu kepada baginda dalam bentuk ayat Quran. Ayat-ayat ini biasanya berbunyi seperti "Apabila mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai ..., katakanlah ...". Dalam Surah An-Nisa ayat 127 dan 176, pertanyaan ini ditanyakan dengan perkataan terbitan daripada kata akar f-t-y, yang menandakan pendapat rasmi dalam agama. Daripada hadis, pertanyaan ini biasanya dijawab oleh baginda kepada para sahabat dalam bentuk perbualan.[6]

Setelah kewafatan Nabi Muhammad pada 11 tahun hijrah, atau 632 masihi, penyampaian wahyu dan pesuruh daripada Allah kepada manusia berakhir. Seluruh umat Islam berpaling kepada sahabat baginda untuk pimpinan agama serta menjadi kadi dalam masalah mereka. Setelah mereka, para tabiin.[6] Konsep fatwa mula berkembang dalam masyarakat Islam dengan format soal jawab untuk menyampaikan ilmu agama, dan akhirnya membentuk usul al-fikah.[7]