Felda Pemanis 01
Felda Pemanis 01

Felda Pemanis 01

Felda Pemanis 01 merupakan sebuah petempatan FELDA di Segamat, Johor. Ia dihubungkan ke bandar Segamat melalui Lebuhraya Tun Razak. Mula dibuka pada tahun 1977, ia dihuni oleh kira-kira 1000 keluarga peneroka. Sebelum ini, hasil getah adalah punca pendapatan utama penduduk sebelum ini. Kini tanaman kelapa sawit akan dijadikan tanaman utama bagi menggantikan pokok getah. Untuk menampung pertambahan bilangan peneroka, sambungannya iaitu Felda Pemanis 02 diwujudkan.Terdapat sebuah sekolah menengah, dua (2) buah sekolah rendah dan dua (2) buah tadika KEMAS di mana anak-anak peneroka di sini mendapatkan pendidikan awal mereka.