Foreign_Policy

Foreign Policy adalah senaskhah majalah Amerika Syarikat dwibulanan yang diasaskan pada 1970 oleh Samuel P. Huntington dan Warren Demian Manshel. Asalnya, majalah ini diterbitkan setiap suku tahun. Di bawah ketua penyunting Moisés Naím (1996–2010), kekerapan Foreign Policy ditambah menjadi dwibulanan. Ciri paling ketaranya ialah format fizikal luar biasanya: dicetak dengan saiz tidak lebar 4" x 11", dengan kulit tahan lama tetapi bukan kulit keras.