Formula_kimia

Formula kimia ialah simbol atau simbol-simbol unsur yang digabungkan dan ditulis bersama untuk mewakili suatu sebatian kimia. Ia bertujuan untuk menerangkan maklumat mengenai hubungan atom dalam sebatian kimia.Daripada formula kimia, kita boleh mendapat maklumat tentangĀ :Terdapat dua jenis formula kimia iaituĀ :