Gógánfa

Gógánfa merupakan sebuah kampung yang terletak di wilayah Veszprém, barat Hungary.