Gömlekhisar, Vezirköprü
Gömlekhisar, Vezirköprü

Gömlekhisar, Vezirköprü

Gömlekhisar, Vezirköprü merupakan sebuah kawasan yang terletak di Turki.