Gangguan seksual di Malaysia

Di Malaysia, gangguan seksual, seperti yang ditakrifkan oleh Akta Kerja 1955, adalah "apa-apa tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, gerak-geri atau secara fizikal, yang ditujukan terhadap seseorang yang adalah menjelik atau menghina atau adalah suatu ancaman kepada kesejahteraannya, berbangkit dari dan dalam menjalankan pekerjaannya ”. Akta ini tidak membezakan antara lelaki dan wanita, atau majikan dan pekerja. Oleh itu, gangguan seksual boleh dilakukan oleh wanita terhadap lelaki, atau pekerja terhadap majikan.Kes gangguan seksual di tempat kerja atau salah laku majikan terhadap pekerja telah direkod seawal tahun 1939 di Tanah Melayu di bawah pemerintahan kolonial Inggeris, sebelum pembentukan Malaysia. [1] Pada tahun 1941, Kesatuan India Klang menganjurkan beberapa tindakan mogok kerja dan sebagai sebahagian daripada tuntutan mereka, mengecam pelecehan seksual terhadap pekerja wanita oleh orang Eropah dan 'orang Eropah Hitam' dan menuntut penghentian tingkah laku tersebut. [2] Pada tahun 1950, 106 wanita dan lelaki penoreh getah dari Estet Panavan Karupiah di Perak melakukan mogok menentang penganiayaan seksual. [1]

Rujukan

WikiPedia: Gangguan seksual di Malaysia http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal... http://www.academia.edu/download/31912555/Sexual_H... http://www.academia.edu/download/48190473/164-171_... //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22098774 //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23770869 //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31215454 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6582586 http://www.ftms.edu.my/images/Document/MOD003059%2... http://irep.iium.edu.my/38722/1/Paper_on_Sexual_Ha... http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/6455/1/FPP_2005...