Gas monoatom

Dalam fizik dan kimia, monoatom adalah satu gabungan dua perkataan iaitu "mono" dan "atom" dan membawa maksud "atom tunggal". Ia biasanya digunakan untuk gas-gas: gas monoatom adalah sejenis gas yang atom-atomnya tidak terikat sesama sendiri.