Guru Sebagai Fasilitator

Buku Guru Sebagai Fasilitator dikarang oleh dan diterbitkan pada 10-May-2005 dengan harga Malaysia Barat RM27.00/Malaysia Timur RM30.00(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 983-3376-12-6 /ISBN13 .