Guru Sebagai Pemimpin

Buku Guru Sebagai Pemimpin dikarang oleh dan diterbitkan pada 20-Jun-2007 dengan harga Malaysia Barat RM17.00/Malaysia Timur RM20.00(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 983-3586-13-9 /ISBN13 978-983-3586-13-4.