Gyimda
Gyimda

Gyimda

Gyimda merupakan sebuah kawasan perkampungan yang terletak di dalam Tibet di China.