Penulisan Haron Din

Buku

Haron Din banyak menghasilkan buku-buku berkaitan pengajian Islam, pengubatan Islam dan permasalahan fiqah semasa.

Pengajian Islam

 • Buku teks mengenai Islam untuk Sekolah Menengah
 1. Obor Islam I (The Light of Islam I), Pulau Pinang : Maktab H. Abdullah b M. Noordin Arrawi, 1970
 2. Obor Islam II (The Light of Islam II) Pulau Pinang : Maktab H. Abdullah b M. Noordin Arrawi, 1970
 3. Obor Islam III (The Light of Islam III) Pulau Pinang : Maktab H. Abdullah b M. Noordin Arrawi, 1970
 4. Obor Islam IV (The Light of Islam IV) Pulau Pinang : Maktab H. Abdullah b M. Noordin Arrawi, 1970 
 5. Obor Islam V (The Light of Islam V) Pulau Pinang : Maktab H. Abdullah b M. Noordin Arrawi, 1970
 • Pengetahuan Agama Islam. (Bersama Ustaz Sobri Salamon) Kuala Lumpur : Al-Rahmaniah, 1988
 • Jawapan Kepada Buku Hadith Satu Penilaian Semula Haron Din ... (et al.), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Fakulti Pengajian Islam 1988
 • Jawapan Kepada Buku, ‘Hadith Satu Penilaian Semula’. Kuala Lumpur : Terbitan Dewan Pustaka Fajar, , Januari 1988
 • Methodologi Zikir. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd., 1988
 • Pengenalan Islam : Kemusykilan dan Penjelasan ( Bersama Ustaz Ishak Din ) 1989
 • Manusia dan Islam / Haron Din... (et.al) Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990
 • Manusia dan Islam / Haron Din ...[et al.], Kuala Lumpur: Amiza, 1990
 • Himpunan Doa-doa Pilihan dari Al-Quran dan Hadis Serta Terjemahannya oleh: Haron Din dan Ishak Din Kuala Lumpur Darul Nu'man 1994
 • Aqidah Tauhid. (Bersama Ustaz Ishak Din). Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd., 1995
 • Rahsia Khusyuk Dalam Solat ( videorecording) oleh Dato' Dr. Haron Din, Kuala Lumpur MOCCIS Production 1996
 • Manusia dan Islam / Prof. Dato' Dr. Haron Din (Ketua) ... [et al.] Shah Alam : Hizbi Marketing, 1999
 • Manusia dan Islam. Jilid 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991
 • Manusia dan Islam. Jilid 2. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992
 • Manusia dan Islam. Jilid 3. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993
 • Ulama’ Bukan Cap Getah. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd., 1993
 • Muhammad Rasulullah : Anugerah Untuk Kejayaan. Kuala Lumpur : Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1993
 • Manusia dan Islam / Haron Din ... [et al.] Ampang : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001
 • Islam : Agama Bisnes & Pengurusan / Dato' Dr. Haron Din, Kuala Lumpur : PTS Milennia, 2007
 • Islam : Keadilan Membebaskan Manusia / Dato' Dr. Haron Din, Kuala Lumpur : PTS Milennia, 2007
 • Islam : Ada Apa Dengan Islam? / Dato' Dr. Haron Din. Kuala Lumpur : PTS Millennia, 2007
 • Islam : Jihad Sebagai Survival Insan / Dato' Dr. Haron Din. Kuala Lumpur : PTS Millennia, 2007
 • Islam : Rujukan Efektif Akhlak Mulia / Dato' Dr. Haron Din. Kuala Lumpur : PTS Milennia, 2007
 • Islam : Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia / Dato' Dr. Haron Din. Kuala Lumpur : PTS Milennia, 2007
 • Islam : Ibadah Pembina Tamadun Manusia / Dato' Dr. Haron Din. Kuala Lumpur : PTS Millennia, 2007
 • Attarikat alNakhsyahbandiah Ala'liyah Haron Din, {s.l.], [s.n.]:[n.d]
 • Tasawwur Islami. Kajang : Percetakan Graphico, 1404 H

Perundangan & Politik Islam

 • Hudud di dalam Perundangan Islam (suatu analisa Mengapa Hukuman Hudud Perlu Dilaksanakan) / oleh Haron Din, Kuala Lumpur Pejabat Agong Pas 1978
 • Hudud Dalam Perundangan Islam (Hudud in Islamic Law). Kuala Lumpur : Pakar Print, 1978
 • Hudud Dalam Perundangan Islam. Kuala Lumpur : Deny Press, 1993
 • Kewajipan Menegakkan Negara Islam. Perlis : Indera Press

Permasalahan Fiqh Semasa

 • Suami Isteri dalam Rumahtangga menurut Islam. Kuala Lumpur : Maju Press, 1979
 • Masalah Pendidikan Islam di Malaysia (Problem of Islamic education in Malaysia) with others. Kajang : Sincere Print, 1980
 • Masalah Pendidikan Islam di Malaysia. (Bersama Dr. Sabri Salamon). Bangi Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah 1980
 • Penyelenggaraan Jenazah. Serdang : Unit Bimbingan Umaga, Universiti Pertanian Malaysia, 1981
 • فسخ النكاح والقضايا المتعلقة به : دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية / الدكتور هارون دين Fasakh Al-Nikah Wa Al-Qadaya Al-Muta'liqah Bih : Dirasah Muqaranah Bayna Al-Madhahib Al-Fiqhiyah Kuala Lumpur : Percetakan Watan, 1983
 • Pengurusan Jenazah. Bangi : Percetakan Zizi Press, 1989
 • Taklik Talak Antara Hokum Fiqh dan Hokum Qanun. Kuala Lumpur : Percetakan Watan, 1889
 • Soal Jawab Fiqh Harian / Ishak Din, Haron Din, Abu Hassan Din al-Hafiz, Shah Alam : Hizbi, 1992
 • Soal Jawab Agama. (bersama Ustaz Ishak Din). Percetakan Akademi Art Printing Services Sdn. Bhd. 1992
 • Dato' Dr. Haron Din Menjawab Persoalan Fikah Harian / Dato' Dr. Haron Din, Ishak Din, Abu Hassan Din, Kuala Lumpur : PTS Millennia, 2007
 • Melihat Anak Bulan di Malaysia : Masalah dan Kemungkinan.

Pengubatan Islam

 • Haron Din. 2011. Ikhtiar Penyembuhan Penyakit dengan Ayat-Ayat dan Doa-Doa Mustajab. Bangi: Darussyifa’.
 • Haron Din. 2009. Menjawab Persoalan Makhluk Halus. Bangi: Darussyifa’.
 • Haron Din. 2014. Ruqyah Asas Pengubatan Islam, Edisi Kedua. Bangi: Darussyifa’.
 • Haron Din. 2010. Pengantar Pengubatan Islam. Bangi: Darussyifa’.
 • Haron Din. 2010. Rawatan Penyakit Jasmani (1). Bangi: Darussyifa’.
 • Haron Din. 2010. Rawatan Penyakit Jasmani (2). Bangi: Darussyifa’.
 • Haron Din. 2010. Rawatan Penyakit Rohani. Bangi: Darussyifa’.
 • Haron Din. 2010. Rawatan Penyakit Akibat Sihir. Bangi: Darussyifa’.
 • Rawatan Gangguan Makhluk Halus Menurut Al-Quran dan As-Sunnah Oleh Amran Kasimin dan Haron Din, Kuala Lumpur Percetakan Watan 1987
 • Rawatan Pesakit Menurut al-Quran dan as-Sunnah / oleh Dr. Amran Kasimin dan Prof. Dr. Haron Din, Kuala Lumpur : Percetakan Watan, 1987
 • Sebahagian Daripada Rawatan Pesakit menurut al-Qur’an dan al-Sunnah. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd., Tahun 1990
 • Fadilat ayat al-Kursi Untuk Mengatasi Sihir / oleh Dr Amran Kasimin dan Prof. Dato' Dr Haron Din, Kuala Lumpur : Percetakan Watan, 1995
 • Rawatan Pesakit Menurut Al-Quran dan As-Sunnah : doa-doa / Dr Amran Kasimin, Prof. Dato' Dr Haron Din, Kuala Lumpur : Percetakan Watan, 1995
 • Doa dan Rawatan Penyakit. Amran Kasimin, Haron Din, Kuala Lumpur Percetakan Watan 1996
 • Doa dan Rawatan Penyakit (i) / Dr Amran Kasimin, Dato' Dr. Haron Din : Kuala Lumpur : Percetakan Watan, 1997

Artikel

 1. Perbahasan tentang kertas kerja Prof. Ahamad Ibrahim. Dalam Islam dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 1978
 2. Kearah Pembentukan Ulamak yang Berfungsi dan Berwibawa dari Kacamata Intelek. Kuala Lumpur : Adabi, 1983
 3. Pentingnya Peranan Ugama dalam Rumahtangga. Dalam Perkahwinan dan kekeluargaan dalam Islam. Kuala Lumpur : Adabi Press, 1984
 4. Konsep dan falsafah Rukun Islam. Himpunan Kertaskerja Kursus Dakwah dan Kepimpinan bagi Guru-guru. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd., 1985

Artikel dalam Majalah

 1. Sheikh Abu Bakar al Ash’ari. Dalam Utusan Qiblat, Julai 1976
 2. Undang-undang Mahkamat Syariah Bertentangan Dengan Islam? Dalam Roh Islam, September 1976
 3. Polisi Kewangan Negara Islam. Dalam Utusan Qiblat, November 1976
 4. Bila Politik dan Agama Dipisahkan. Dalam Al-Islam, Februari 1977
 5. Jenayah dalam Perundangan Islam. Dalam Cahaya Islam, Mac 1977
 6. Ugama dan Politik. Dalam Al-Islam, Mac1977
 7. Persoalan Ta’liq Talaq. Dalam Islamiyat vol. 1, 1977
 8. Bumiputra dalam pendidikan. Dalam Utusan Qiblat, Oktober 1977
 9. Masalah Pendidikan Ugama di Sekolah Rakyat. Dalam Utusan Qiblat, November 1977
 10. Pelajaran Ugama di Sekolah-sekolah Kerajaan. Dalam Utusan Qiblat, Disember 1977
 11. Umat Islam di Persimpangan Sejarah. Dalam Majallah AZAM , Kolej Kediaman UKM, 1977
 12. Pendidikan Ugama Belum Capai Matlamat. Dalam Utusan Qiblat, Januari 1978
 13. Perundangan Islam : Suatu Impian atau Kenyataan. Dalam Diskusi, Mac 1978
 14. Hudud Pengubat Jenayah. Dalam Dewan Masyarakat, Julai 1978
 15. Keimanan Asas Kekuatan. Dalam Al-Islam, November 1979
 16. Tasawwur Islam. Dalam Suara Majlis, 1983
 17. Pembentukan Kekeluargaan Dalam Masyarakat Mengikut Ajaran Islam. Dalam Cahaya Lembaga, keluaran Lembaga Kebajikan Perempuan Islam, No. 687, 1983
 18. Falsafah Perundangan Islam. Dalam Dakwah, No. 93, 1983
 19. Ekonomi Islam : Baitul Mal Sebagai Sebuah Institusi Kewangan Islam. Dalam Al-Hijriyyah, Disember 1984

Kertas Kerja

 1. Konsep Ketua Negara di dalam Islam - Ogos 1987
 2. Konsep Kenegaraan hazim dan Hak-hak dalam Islam - Ogos 1987
 3. Masalah yang dihadapi oleh Umat Islam Kini dan Penyelesaiannya - Dis. 1987
 4. Penghayatan Islam dalam penghidupan muslim - Dis. 1987
 5. Falsafah Ibadat Solat - Jan. 1988
 6. Ke arah Memahami dan Menghayati Al-Quran Sepenuhnya - Jan. 1988
 7. Keluarga Bahagia Menurut Pandangan Islam - Feb. 1988
 8. Konsep dan Falsafah Jihat dalam Islam - Mei 1988
 9. Falsafah Perundangan Islam - Mei 1988
 10. Sejarah Kekaburan Tasawwur Islam - Jun 1988
 11. Al-Tasawwur Islam al-Islami I dan II - Jun 1988
 12. Seminar Bahaya Ajaran Sesat. Penyelewengan Sunnah dan Bahayanya dalam Kehidupan Masyarakat Islam - Jan. 1989
 13. Simposium Keluarga Bahagia. “Krisis Rumahtangga, Sebab-Sebab dan Cara-Cara Untuk Mengatasinya” - Feb. 1989