Harta pusaka

Harta pusaka atau harta pesaka ialah nilai bersih seseorang pada bila-bila titik masa. Ia terdiri daripada jumlah aset kurang semua liabiliti pada masa itu. Bagi orang Islam, pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang Islam yang telah di tetapkan di bawah Hukum Syarak, adalah menurut hukum Faraid ke atas waris-waris yang sah dan layak seperti:-