Hawariyun dalam Al-Quran Hawari

Al-Quran telah menyatakan bahawa Hawariyun ialah sahabat, murid, serta pengikut Nabi Isa a.s. sebayak lima kali dalam 4 Surah yang berbeza.

"Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel), berkatalah ia," Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah? "Para Hawariyun (sahabat-sahabat setia) menjawab," Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah dan bersaksilah bahawa kami adalah Muslim "(Al Quran, Surah Ali-Imran 3, ayat 52).

Kenyataan serupa dari para murid telah tercatat dalam Bab yang bertajuk "Baris", ayat empat belas sebagai berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah, sebagaimana Isa, Anak Maryam telah berkata kepada Hawariyun," Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk memegangkan agama) Allah? "Hawariyun berkata," Kami adalah penolong-penolong (agama) Allah. "Kemudian sebahagian dari Bani Israel percaya dan ada sebahagian (lagi tidak mempercayai atau) kafir, akan tetapi Kami berikan kekuatan untuk mereka yang percaya melawan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang." (Surah 61, Ayat 14).

Para Hawariyun, murid, telah memuji sangat dan berjanji untuk diberikan keunggulan dalam ayat berikut dari Al-Quran juga:

'Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa! Aku akan menyampaikan kamu keakhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, diatas orang-orang yang kafir, sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya."(Al Quran Surah Ali-Imran 3, ayat 55).

Imam Qurtubi ada menyebutkan,: “Hawariyun adalah dua belas dalam nombornya, tetapi ia tidak memberikan nama mereka, kecuali nama ketua Hawariyun sebagai Sham’oon (Simon Peter atau Cephas) menurut kedudukan, berkata,


"Sham’oon, ialah ketua murid, telah bertanya, " Adakah makanan ini datang dari Syurga ataupun makanan dunia ini?" Nabi Isa’ membalas:, "Makanan ini khusus diciptakan untuk kamu, itu bukan dari Syurga atau dunia ini. Allah berfirman, "JADI," dan maka jadilah."


Pengikut-pengikut Isa (termasuklah Sham’oon lebih popular dikenali sebagai Simon Peter) yang hidup selepas kenaikan Nabi Isa a.s itu dianggap terhormat dan jujur oleh kaum Muslim. Mereka tidak, malah menganggapnya sebagai Nabi.


Mereka adalah manusia biasa dan tidak terlepas dari membuat kesalahan dan kesilapan. Ajaran mereka dan kenyataan mereka telah kehilangan kesahihannya melalui sejarah yang disahkan tidak adanya pengesahan.