Herba Warisan 1001 Rahsia

Buku Herba Warisan 1001 Rahsia merupakan buku yang diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, dengan nombor ISBN 978-967-931-221-8. Ia terdiri daripada 111 halaman dan berharga 34.00.Buku Herba Warisan 1001 Rahsia ini diterbitkan pada tahun 2008.