Hidrat

Hidrat adalah istilah yang digunakan dalam bidang kimia tak organik dan kimia organik untuk menandakan bahawa sesuatu bahan mengandungi air. Keadaan kimia airnya banyak berbeza-beza sesama hidrat, malah ada yang sudah dikira sebagai hidrat sebelum struktur kimianya difahami.