Hood Salleh

Prof. Dato' Dr. 'Hood Haji Mohd Salleh (lahir 24 November 1942 di Seremban, Negeri Sembilan adalah pakar hal ehwal Orang Asli di Malaysia. Beliau merupakan penyandang pertama Kursi Pengajian Melayu di Universiti Victoria, Wellington, New Zealand mulai 1996-2005.[1]Beliau juga dilantik sebagai Ketua Program Khazanah dan Warisan Ketamadunan Bangsa.Selaku pengarah Muzium Warisan Akademik , Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - cuba menjenamakan semula peranan serta perjuangan pahlawan Melayu seperti Mat Kilau.[2]