Hore Kita Menang!

Buku Hore Kita Menang! dikarang oleh dan diterbitkan pada 20-Jun-2007 dengan harga Malaysia Barat RM13.00/Malaysia Timur RM16.00(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 983-3653-88-X /ISBN13 978-983-3653-88-1.