Harakat Hukum mad

Harakat adalah perkataan Arab yang bermaksud "pergerakan" yang merujuk kepada tempo atau kadar pembacaan panjang mengikut gerak jari, angguk atau ketukan dalam irama muzik. Lazimnya 1 harakat bersamaan 1 gerak atau 1 ketukan yang juga sering kali dikaitkan dengan 1 alif atau setengah saat.

Contoh potongan di atas, terdiri atas 14 huruf. Disebabkan ruang jarak tidak mendapatkan ketukan, maka potongan ayat tersebut harus dibaca dalam 14 harakat yang sama, rata dan teratur.

Walau bagaimanapun, khusus huruf wau dan alif yang berfungsi sebagai tanda jamak atau gabungan (lihat harakat yang ke-10), dikira satu huruf atau satu ketukan. Ini berlaku secara am iaitu apabila semua wau dan alif yang berfungsi sebagai tanda jamak, ia dihitung satu ketukan.

Pada contoh di atas, terdapat 4 contoh bacaan mad yang hadir pada harakat ke-5 dan ke-6, ke-9 dan 10, ke-11 dan 12 serta ke-13 dan 14. Maka, ketukan harakat bagi kawasan tersebut bergantung kepada jenis hukum mad bagi huruf itu.

Secara amnya, perkiraan harakat atau ketukan adalah seperti berikut:

  • Ketukan harakat harus seragam, rata, tetap dan teratur
  • Setiap huruf mendapat 1 harakat
  • Jarak tidak dikira
  • Huruf dengan tanda sukun (mati) tetap mendapat 1 harakat
  • Huruf bertasydid/bersabdu mendapat 2 harakat