Pengertian Hukum mad

Mad secara harfiahnya bermaksud "panjang", manakala menurut istilah qiraat pula mad adalah membaca panjang huruf al-qur'an apabila bertemu dengan huruf maddah iaitu alif (ا), wau(وْ), ya (يْ) dengan kepanjangan bergantung kepada mad itu sendiri.

Kepanjangan bacaan diukur dengan "harakat".

Mad pada dasarnya terbahagi kepada 2 iaitu mad tabi'e (مد طبيعي) atau turut dikenali sebagai mad asli (مد أصلي) dan mad far'ie (مد فرعي) yang bermaksud anak-anak cabang. Ini disebabkan mad far'ie itu sendiri terbahagi pula kepada empat belas jenis yang menjadikan keseluruhan hukum mad mempunyai 15 jenis semuanya.