Jenis Humanisme

Humanisme modern dibahagikan kepada dua aliran:

  • Humanisme keagamaan - berakar dari tradisi zaman-zaman Pembaharuan sehingga Pencerahan yang diikuti banyak seniman, umat Kristian moderat serta para cendekiawan bidang kesenian bebas. Pandangan mereka biasanya tertumpu kepada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia.
  • Humanisme sekular - cerminan bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan pihak beragama. Ia juga dipegangkan pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesedaran diri melalui logika. Pemikir yang termasuk dalam kategori ini menganggap bahawa mereka mempunyai jawaban atas perlunya sebuah falsafah umum yang tidak dibatasi perbedaan kebudayaan diakibatkan adat-istiadat dan agama setempat.