Humanisme

Humanisme difahamkan sebagai suatu pendirian falsafah dan etika yang menekankan nilai dan tindakan manusia (human agency) - baik secara sendiri mahupun terkumpul/kolektif, serta memihak kepada pemikiran kritis dan bukti (rasionalisme and empirisisme) berbanding penerimaan dogma atau tahayul.Dalam konteks moden pula, pemikiran ini sering berkaitan dengan pendirian berpusat kepada tindakan manusia serta pelibatan sains sebagai jalan memahami alam sekitar berbanding wahyu yang diturunkan dalam agama[1]