Kehidupan awal Ibn_Hajar_al-Asqalani

Syeikh al-Islam Ibn Hajar dilahirkan di Kaherah dalam tahun 1372 M, anak kepada sarjana Syafii dan penyair, Nur al-Din 'Ali. Kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia semasa beliau masih bayi dan beliau serta kakak, Sitt al-Rakb, diletakkan di bawah penjagaan abang kepada isteri pertama bapanya, Zaki al-Din al-Kharrubi, yang menghantarnya mengaji al-Qur'an semasa beliau berumur lima tahun. Dikatakan beliau cemerlang dalam bidang ini dan mempelajari Surah Maryam dalam satu hari, dan seterusnya maju kepada penghafalan al-Qur'an, diikuti dengan karya Ibn al-Hajib berkaitan asas-asas Fiqah.