Ibu_negeri

Ibu negeri merujuk kepada bandar pentadbiran bagi sesuatu negeri. Ia biasanya merupakan bandar penting dalam negeri tersebut disebabkan kebanyakan pejabat tadbir dan pemimpin negeri biasanya tinggal di bandar tersebut. Ibu negeri berbeza dengan ibu negara, yang merupakan bandar pentadbiran kepada sesebuah negara.