Identiti kebangsaan

Identiti kebangsaan ialah identiti seseorang atau rasa kekitaan satu negara atau satu bangsa.[1][2] Ini ialah pengertian "sebuah bangsa sebagai keseluruhan yang kohesif, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas."[3] Identiti nasional boleh merujuk kepada perasaan subjektif yang dikongsi seseorang dengan sekelompok orang mengenai sebuah negara, tanpa mengira status kewarganegaraan seseorang.[4] Identiti nasional dilihat dari segi psikologi sebagai "kesedaran tentang perbezaan", "perasaan dan pengiktirafan 'kita' dan 'mereka'".[5]Sebagai fenomena kolektif, identiti kebangsaan dapat timbul sebagai akibat langsung dari adanya unsur-unsur dari "titik bersama" dalam kehidupan seharian orang: simbol kebangsaan, bahasa, sejarah bangsa, kesedaran nasional, dan artifak budaya.[6]Ungkapan identiti kebangsaan seseorang yang dilihat secara positif ialah patriotisme yang dicirikan oleh kebanggaan nasional dan emosi positif cintakan negara. Ekspresi identiti nasional yang ekstrem ialah Cauvinisme, yang merujuk kepada kepercayaan tegas terhadap keunggulan negara dan kesetiaan yang melampau terhadap negara seseorang.[1]