Konsep yang berkaitan Infrastruktur

Istilah infrastruktur mungkin dikelirukan dengan konsep yang berkaitan atau bertindih berikut.

Penambahbaikan tanah dan pembangunan tanah adalah istilah umum yang dalam beberapa konteks mungkin termasuk infrastruktur, tetapi dalam konteks perbincangan infrastruktur hanya merujuk kepada sistem skala kecil atau kerja yang tidak termasuk dalam infrastruktur, karena ia biasanya terhad kepada satu hartanah tunggal, dan dimiliki dan dikendalikan oleh pemilik tanah. Sebagai contoh, terusan pengairan yang berfungsi di rantau atau daerah akan dimasukkan dengan infrastruktur, tetapi sistem pengairan peribadi pada petak tanah individu akan dianggap sebagai penambahbaikan tanah, bukan infrastruktur. Sambungan khidmat kepada perkhidmatan perbandaran dan rangkaian utiliti awam juga dianggap sebagai penambahbaikan tanah, bukan infrastruktur.[4][5]

Istilah kerja awam termasuk infrastruktur milik dan dikendalikan oleh kerajaan serta bangunan awam, seperti sekolah dan bangunan mahkamah. Kerja awam biasanya merujuk kepada aset fizikal yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam termasuk infrastruktur dan perkhidmatan yang biasanya disediakan oleh kerajaan.

Berkaitan

Rujukan

WikiPedia: Infrastruktur http://www.businessdictionary.com/definition/land-... http://www.nytimes.com/imagepages/2008/11/19/busin... http://dictionary.reference.com/browse/infrastruct... http://www.nextgenerationinfrastructures.eu/ http://www.epa.gov/npdes/pubs/gi_action_strategy.p... http://www.epa.gov/npdes/pubs/gi_intentstatement.p... http://www.greeninfrastructure.net/ http://www.infrastructurereportcard.org/ http://www.regulationbodyofknowledge.org/ http://www.dnr.state.md.us/greenways/gi/gidoc/gido...