International Standard Book Number
International Standard Book Number

International Standard Book Number

International Standard Book Number (ISBN, "Nombor Buku Piawai Antarabangsa" dalam bahasa Melayu) merupakan pengenal pasti buku berangka. Ia memberikan nombor siri 13 digit yang unik kepada setiap buku diterbit.[1][2]Format ISBN 10 digit dicipta oleh Pertubuhan Pemiawaian Antarabangsa dan diterbitkan pada tahun 1970 sebagai ISO 2108.[3] Sejak 2007, ISBN mula menggunakan 13 digit.[4]Sejak 1 Januari 2007, ISBN telah mengandungi 13 digit, sebuah format yang serasi dengan Bookland EAN-13s.International Standard Serial Number (ISSN) digunakan untuk mengenal pasti penerbitan berkala seperti majalah.

International Standard Book Number

Digit periksa Jumlah wajaran
Contoh 978-3-16-148410-0
Laman web isbn-international.org
Akronim ISBN
Pertubuhan diuruskan International ISBN Agency
Diperkenalkan 1970; 50 tahun yang lalu (1970)
No. digit 13 (dahulunya 10)