Internet Information Services

Microsoft Internet Information Services (singkatan IIS, terjemahan harfiah: Perkhidmatan Maklumat Internet) merupakan satu set bagi perkhidmatan berasaskan Internet untuk pelayan menggunakan Microsoft Windows. Ia adalah pelayan web kedua paling popular di dunia dari segi jumlah halaman web di belakang Apache walaupun jurang antara keduanya sedang menurun mengikut Netcraft.Pelayan-pelayan masa ini termasuk FTP, SMTP, NNTP dan HTTP/HTTPS.