Ekonomi Iran

Rencana utama: Ekonomi Iran


Ekonomi Iran adalah campuran Ekonomi Perancangan Berpusat dengan sumber minyak dan perusahaan-perusahaan utamanya dimiliki kerajaan, dan juga terdapat beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Pertumbuhan ekonomi Iran adalah stabil semenjak dua abad yang lalu.

Pada awal abad ke-21, peratusan sektor perkhidmatan dalam pengeluaran negara kasarnya,PNK, adalah yang tertinggi, diikuti dengan perlombongan dan pertanian. 45% daripada belanjawan negara adalah hasil perlombongan minyak dan gas asli, dan 31% pula adalah dari cukai. Pada tahun 2004, PNK Iran dianggarkan sebanyak $163 bilion atau $2,440 per kapita.

Rakan dagangan Iran pula adalah China, Rusia, Jerman, Perancis, Itali, Jepun dan Korea Selatan. Manakala, semenjak lewat 90-an, Iran mula meningkatkan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara membangun termasuklah Syria, India dan Afrika Selatan.