Sejarah J

J asalnya merupakan bentuk lainan huruf I. Bentuk huruf kecil j digunakan pada Zaman Pertengahan untuk mengakhiri angka Rumi menggantikan i. Penggunaan distingtif mula menjadi-jadi dalam bahasa Jerman Pertengahan Tinggi.[3] Petrus Ramus (d. 1572) menjadi orang pertama yang terang-terang membezakan I dan J sebagai perlambangan bunyi-bunyi berbeza. Asalnya, kedua-dua huruf I dan J melambangkan /i/, /iː/, dan /j/; tetapi bahasa-bahasa Romawi mengembangkan bunyi-bunyi baru (dari /j/ dan /g/) yang menjadi bunyi-bunyi lambangan I dan J; oleh itu, J bahasa Inggeris (dari J bahasa Perancis, dan maka itu J bahasa Melayu) agak berbeza bunyinya dari /j/.

Kesemua bahasa-bahasa Jermanik kecuali bahasa Inggeris, Scots dan Luxembourg menggunakan J untuk /j/; begitu juga untuk bahasa Albania, dan bahasa-bahasa Ural dan Slavik yang memakai abjad Rumi, seperti bahasa Hungary, Finland, Estonia, Poland, Czech, dan Slovak. Sesetengah bahasa dalam famili-famili ini, seperti bahasa Serbia, turut menyerap J ke dalam huruf Cyril untuk tujuan yang sama. Oleh itulah, huruf kecilnya dipilih sebagai lambang fonetik IPA bagi /j/ (seperti "y" dalam "ya").

Dalam bahasa Sepanyol, J melambangkan /x ~ h/ (yang berkembang dari afrikat /dʒ/), serupa dengan bunyi "h" atau "kh" Melayu.

Dalam bahasa Perancis, Portugis dan Romania, huruf J asalnya berbunyi /dʒ/ tetapi kini berubah menjadi /ʒ/ (seperti dalam perkataan measure bahasa Inggeris).

Dalam bahasa Turki, Azerbaijan dan Tatar, huruf J sentiasa melambangkan /ʒ/.

"J" ialah satu-satunya huruf yang tiada dalam Jadual Berkala (namun Jl pernah digunakan untuk mewakili joliotium, dan J sendiri pernah dipakai untuk iodin[4]).