Organisasi Jabatan Perdana Menteri Malaysia

Jabatan dan Agensi (60)

 1. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)
 2. Agensi Pengurusan Bencana Negara (APBN)
 3. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)
  1. Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
  2. Jabatan Insolvensi Malaysia
 4. Bahagian Integriti dan Tadbir Urus (BITU)
 5. Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)
 6. Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP)
 7. Bahagian Kampung Baru di Semenanjung Malaysia (BKB)
 8. Bahagian Penyelidikan
  1. Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia
 9. Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)
 10. Bahagian Perlindungan (UPS)
 11. Biro Pengaduan Awam (BPA)
 12. Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
 13. Istana Negara
 14. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
  1. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
 15. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
  1. Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)
 16. Jabatan Peguam Negara
 17. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA)
  1. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 18. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)
 19. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)
 20. Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
 21. Lembaga Penasihat (LP)
 22. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)
 23. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)
 24. Majlis Keselamatan Negara Malaysia (MKN)
 25. Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (KPKK)
 26. Pejabat Ketua Setiausaha Negara
 27. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
 28. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
 29. Seranta (FELDA)
 30. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah
 31. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
 32. Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP)
  1. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya
  2. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Labuan
 33. Pejabat Urusetia Tun Dr. Mahathir Mohamad
 34. Pejabat Urusetia Tun Abdullah Ahmad Badawi (PTAB)
 35. Pejabat Perdana Menteri
 36. Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
 37. Unit Khas Strategik (UKS)
 38. Unit Pembangunan Penjaja, Peniaga Kecil dan Wakaf Hindu (UPPPKWH)
 39. Unit Pembangunan PKS dan Mikro Kredit
 40. Unit Penyelarasan Pelaksanaan
  1. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah
  2. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak
 41. Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKT)
 42. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
 43. Unit Inovasi Khas (UNIK)
 44. Unit Khas Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India

Badan Berkanun (15)

 1. Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang di-Pertua Yang di-Pertua Negeri
 2. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
 3. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak
 4. Lembaga Tabung Haji (LTH)
 5. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
 6. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Timur
 7. Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara
 8. Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah
 9. Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar
 10. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP)

Di Bawah Akta Syarikat (14)

 1. Perbadanan Media Alhijrah
 2. Institut Integriti Malaysia (IIM)
 3. Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia
 4. Institiut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
 5. Kumpulan Industri-Kerajaan bagi Teknologi Tinggi
 6. Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
 7. Perbadanan Bakat Malaysia Berhad

Yayasan (6)

 1. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
 2. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam (YaPEIM)
 3. Yayasan Waqaf Malaysia (YWM)
 4. Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)
 5. Yayasan Penjaja dan Peniaga Kecil 1Malaysia (YPPKM)

Pertubuhan Antarabangsa (1)

 1. Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur