Jelin-e Olya
Jelin-e Olya

Jelin-e Olya

Jelin-e Olya merupakan sebuah kawasan yang terletak di Iran.