Jenis air untuk bersuci dalam Islam

Sebahagian daripada siri
Fiqh Islam
(suatu disiplin kajian Islam)Agama Islam meletakkan air sebagai suatu benda yang suci lai-lagi dalam kalangan penganut Muslim untuk melaksanakan ibadah sehari-harian. Walau bagaimanapun, Islam tidak menyatakan status semua air adalah suci dengan mengkategorikan semua sumber air kepada beberapa jenis: