Demografik 2001 Jetia

Menurut bancian India pada tahun 2001, Jetia memiliki bilangan penduduk seramai 5,510. Dari jumlah tersebut, kaum lelaki membentuk 51% dari jumlah keseluruhan populasi dan wanita seramai 49%.[1]